• 1999 Dhr Christ Bruneel start een eenmanszaak in algemene metaalbewerking
 • 2003 De eerste medewerker wordt aangeworven
 • 2004 Het huidige gebouw in de Gitsbergstraat 137 wordt in gebruik genomen
 • 2006 De eerste draadvonker komt toe, de Robofil 390
 • 2010 De tweede draadvonker komt toe, de Robofil 440
 • 2018 Nieuwe freesmachine Bridgeport V1000
 • 2019 Nieuwe draadvonker, GF Cut300 Sp, waardoor het geheel nu op 3 komt
 • 2020 Maxime Pauwels neemt het bedrijf over, met als doel om de bestaande klanten zoveel mogelijk te blijven ontzorgen en daarnaast een geleidelijke groei te realiseren. Lees het artikel op Metallerie hier
 • 2020 Er worden zonnepanelen op het bedrijfsgebouw gelegd om het bedrijf te vergroenen
 • 2020 Een nieuwe CNC-Startgatvonker (GF Drill20) wordt bijgeplaatst om meer flexibiliteit in het draadvonkwerk te kunnen bieden
 • 2020 Er wordt geïnvesteerd in het CAD-CAM-pakket VISI van Produsoft, met speciale aandacht voor het CAD-deel met alle nodige functionaliteiten om meer matrijzen te kunnen berekenen en ontwerpen in de toekomst.
 • 2021 Een nieuwe freesmachine, de Doosan DNM4500 wordt bijgeplaatst. Deze is voorzien van Heidenhain-tasters en automatische gereedschapsmeting
 • 2021 Er wordt een extra medewerker aangeworven, waardoor het totaal nu op 6 FTE komt.
 • 2022 We behalen het ISO9001:2015 – certificaat.
 • 2023 Er wordt geïnvesteerd in een centrale koelinstallatie om onze draadvonkafdeling op constante temperatuur te houden.

Dankzij onze goede reputatie kunnen we vanuit onze locatie in Hooglede, West-Vlaanderen, verschillende lokale wereldspelers bedienen.

Om onze goede positie in deze snel veranderende wereld te behouden, investeren we continu in opleidingen, nieuwe softwarepakketten, machines en technieken in het algemeen. We staan altijd open voor nieuwe kansen en ontwikkelingen.

Beleidsverklaring

Toepassingsgebied

Pameco bouwt matrijzen voor de massaproductie van metalen onderdelen en voor kunststofextrusie. Daarnaast voeren we algemeen verspanend werk uit.

Draaderosie werk wordt ook in onderaanneming uitgevoerd.

Focus op

 • Klanten- en medewerkerstevredenheid
 • Vlotte implementatie van het kwaliteitsmanagement-systeem
 • Beheersing van processen

De zaakvoerder verbindt zich ertoe een kwaliteitsmanagementsysteem te ontwikkelen en het voortdurend te verbeteren, aangepast aan de doelstellingen van de onderneming.

De bedoeling van het opzetten van een kwaliteitssysteem is:

 • Waarborgen van een continue en goede service naar de klanten toe waarbij kwaliteit en tijdige leverdatum prioriteit zijn.
 • Het bedrijf verbindt zich ertoe om hoge klantentevredenheid te behouden door gebruik te maken van een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de eisen van ISO9001:2015.
 • Het bedrijf is continue bezig met verbeteringen te zoeken en in te voeren om de relatie        met de klanten, leveranciers en andere betrokken partijen te versterken.

De zaakvoerder wil het kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkelen en voortdurend verbeteren door:

 • Een beleidsverklaring én meetbare doelstellingen uit te vaardigen en mee te delen aan de medewerkers.
 • Een beoordeling van de werking en voortgang van het kwaliteitssysteem uit te voeren.
 • Per proces de nodige middelen te voorzien die nodig zijn om de effectiviteit van het proces te blijven garanderen.
 • Door het continu evalueren van interne en externe prestaties zoals leveranciers, wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de geleverde diensten.
 • Onregelmatigheden worden geregistreerd en maatregelen worden, indien nodig, getroffen.
 • Tijdens overleg is het bespreken van de kwaliteit steeds een vaste topic.

Hooglede, 26/04/2022

Maxime Pauwels

Logo Pameco