Aanpak

Kap-, buig-, stans- en volgmatrijzen worden ingezet op excenter- en hydraulische persen om op een snelle manier plaatmateriaal in een geschikte vorm te brengen.

Wij starten vanaf een product, liefst in .STP of .DXF, waarrond een matrijsconcept wordt opgebouwd. Er wordt een ontvouwing gemaakt en de optimale configuratie bekeken. Een goede matrijs wordt zoveel mogelijk samen met het eindproduct ontworpen. Wij geven ook tips en mogelijkheden om het product betrouwbaarder en goedkoper te kunnen stampen. Het ontwerpen van een volgmatrijs gebeurt met het oog op:

  • Minimaliseren van kosten, machineringstijd en onderhoud
  • Maximaliseren van de uitwisselbaarheid van componenten, betrouwbaarheid en veiligheid
  • Wij maken hiervoor gebruik van onze gespecialiseerde CAE-CAD-CAM-software VISI 2022 (met eindige elementenanalyse)

Productie

Na grondige uitwerking van het ontwerp, wordt de productie aangevat, hierbij hebben de geharde stukken met eventueel draaderosie prioriteit.

Assemblage

De assemblage wordt al aangevat alvorens alle stukken gemachineerd zijn. Dit om evt onjuistheden vroegtijdig op te kunnen vangen en de levertermijn niet in het gedrang te brengen.

Reken op een levertermijn van 4-5 weken voor een volgmatrijs in 5 stappen.

 

 

Logo Pameco